Rinoloji
     Akut bakteriyel rinosinüzit ve komplikasyonları
     Alerjik rinit tanı ve tedavi
     İmmünoterapi
     Endoskopik sinüs cerrahisi hasta hazırlığı ve entsrümantasyon
     Frontal sinüs cerrahisi
     Sfenoid sinüs yaklaşm yolları
     Kafa tabanı cerrahisi
     Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonlar
     Navigasyon
     Endoskopik sinüs cerrahisinde yeni teknolojik uygulamalar
     Rinoplasti
     Horlama ve uyku cerrahisi
     PSG raporu değerlendirme
     Pediatrik nazal obstrüksiyona yaklaşım

Baş Boyun
     Baş boyun cerrahilerinde antibiyoproflaksi
     Baş boyun cerrahisinde ağrı palyasyonu
     NO boyuna yaklaşm
     Organ koruyucu yaklaşımlar
     Robotik cerrahi uygulamalar
     Dudak tümörlerine yaklaşım
     Parsiyel larenjektomi  uygulamaları
     Larengeal patolojilerde lazer cerrahisi
     Boyun diseksiyon komplikasyonları
     Tiroid nodülüne yaklaşm
     Paratiroid cerrahisi
     Parotis cerrahisi
     Sialoendsokopi
     Periferik sinir monitörizasyonları
     İatrojenik larengeal sinir  yaralanma tedavisi
     Mikrovasküler uygulamalar
     Yara bakım ürünleri
     Lokal ve bölgesel flep teknikleri


Otoloji-Nörootoloji
     Akut otitis media tanı ve tedavisi
     Ventilasyon tüpü uygulamalarında güncel yaklaşım
     Endoskopik otolojik cerrahi teknikler
     Timpanomastodiektomi  teknikleri
     Kronik otitis media komplikasyonların tedavisi
     Ossiküloplasti
     Otoskleroz tedavisinde güncel yaklaşımlar
     Kohlear implant hasta değerlendirme
     Kohlear implant uygulama teknikleri
     Beyin sapı implant uygulamaları
     Köşe tümörlerine yaklaşım
     Tinnitus güncel yaklaşım
     Periferik ve santral vestibüler hastalıklar
     İşitme cihazı hasta seçimi
     İmplante edilebilir iştme cihazları
 
Pediatrik KBB
     Tonsillektomi  teknikleri
     Tonsillektomi komplikasyonlarının  tedavisi
     Süpüratif lenfadenit ve derin boyun enfeksiyon tedavisi
     Pediatrik nazal obtrüksiyona yaklaşım
     Adenoid vejetasyon değerlendirme teknikleri
     Seröz otitis medialı çocuklara yaklaşım
     Pediatrik OSAS tanı ve tedavi yöntemleri
     Larengomalazi
     Larengeal hemanjiyoma tanı ve tedavisi
     Otoplasti
     Yarık damak ve dudak cerrahisi
     Pediatrik trakeotomi

Fasiyal Plastik Cerrahi
     Dolgu materyalleri
     Yüz germe teknikleri
     Botox uygulamaları
     Yüz lezyonlarında lokal fleplerle rekonstrüksiyon
     Blefaroplasti
     PRP, lazer ve peeling uygulamaları
     Mentoplasti teknikleri
     Endoskopik cerrahiler
 
Larengoloji ve Foniatri
     Ses analiz yöntemleri
     KBB Uzmanı için ses terapisi teknikleri
     Tümör dışı larengeal lezyon cerrahisi
     Çocukluk çağı ses bozuklukları
     Larengofarengeal reflü tedavisi
     Tiroplasti teknikleri
     Ses inceltme teknikleri
     Larengotrakeal stenozlar
     Trakeal stenoza yaklaşım

Genel KBB
     Kötü hekimlik uygulamalarında KBB dava örnekleri
     Kozmetik cerrahide medikolegal sorunlar ve SGK uygulamaları
     KBB yayıncılığın güncel durumu
     İyi makale nasıl yazılır
 
Odyoloji
     İşitme cihazı seçimi
     Doğru saf ses odyometrisi yorumlama
     Çocuk odyometrisi
     Yeni doğan işitme taraması
     Pediatrik işitme cihazı uygulama teknikleri
     İşitme cihazlarında yeni teknolojiler ve kazandırdıkları
     Tinnitus tedavisi
     Vestibüler rehabilitasyon
     VEMP ve VNG uygulamaları
     İşitsel nöropati
     İmplantlı hastanın rehabilitasyonu
     Kekemelik ve tedavisi